Privacyverklaring

Toneelgroep Voorschoten, gevestigd aan Prinses Marijkelaan 4, 2252 HH Voorschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

1. Contactgegevens:

Email: info@toneelgroepvoorschoten.nl
Telefoon: +316 54 39 70 00
Website: www.toneelgroepvoorschoten.nl
Adres: Prinses Marijkelaan 4, 2252 HH Voorschoten 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Toneelgroep Voorschoten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wanneer u contact met ons opneemt middels het contactformulier vragen wij u om de volgende gegevens: 
- Voor- en achternaam
- E-mailadres

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Toneelgroep Voorschoten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Om reserveringen voor voorstellingen te kunnen verwerken

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Toneelgroep Voorschoten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Toneelgroep Voorschoten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

www.toneelgroepvoorschoten.nl maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer, smartphone of tablet worden geplaatst) om de website te laten functioneren en de website te helpen analyseren om onze dienstverlening te verbeteren. Meer informatie over onze cookies vindt u in onze cookieverklaring

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Toneelgroep Voorschoten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@toneelgroepvoorschoten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Toneelgroep Voorschoten wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Toneelgroep Voorschoten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@toneelgroepvoorschoten.nl 

10 januari 2019